Додаток «Зарплата» для спрощеного введення документів в систему OEBS. Цей додаток побудовано для відображення в OEBS декількох бізнес процесів, пов’язаних з виплатами співробітникам. Одним з таких бізнес-процесів є «Зарплатна відомість», яка використовується для масового створення рахунків-фактур для виплати ЗП співробітникам.

Форма дозволяє значно скоротити час для введення рахунків-фактур, тому що однією дією можна створити документи на значну кількість співробітників. Рахунки створюються з передналаштованими параметрами, що виключає можливі помилки.

До цієї форми мають доступ лише керівники, і для кожного з них визначено список співробітників.

Інший не менш важливий бізнес-процес — узгодження та затвердження нарахувань за проектними витратами. Керівник підприємства може не тільки переглянути витрати, понесені кожним підрозділом на створення кожного проекту за період по задачам, виконавцям, відділам, а й затвердити всі пакети витрат за допомогою лише однієї форми.

Форма підписання рахунків-фактур кредиторів призначена для фінансово-відповідальних осіб, наприклад керівників відділів, бухгалтерів. За допомогою даної форми вони можуть підписувати (затверджувати) рахунки-фактури кредиторів, які ввели в систему їхні співробітники. Причому форма дає змогу розмежовувати доступ до рахунків-фактур, тобто керівники відділів можуть підписати рахунки-фактури тільки за співробітниками свого підрозділу. Без підпису рахунок-фактуру оплатити неможливо.

 

Також дана форма передбачає можливість коригування суми за рахунком-фактурою з відповідним коментарем в момент безпосереднього підписання.